Udział w Tango Maraton De Oro w Krakowie jest możliwy tylko dla zarejestrowanych uczestników.

Nie ma możliwości zakupu biletów przy wejściu.

Rejestracja na maraton może odbywać się w parze lub solo.

Tango Maraton De Oro jest wydarzeniem zrównoważonym pod względem płci (gender balance), więc organizatorzy dbają o taką samą liczbę tancerzy i tancerek, oraz zastrzegają sobie prawo do selekcji uczestników ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Aby się zarejestrować, wypełnij formularz rejestracyjny dostępny na tej stronie w sekcji ‘Rejestracja’.

Po przesłaniu rejestracji, w ciągu 24 godzin, zostanie wysłane do Ciebie automatyczne potwierdzenie.

W ciągu kilku dni (maksymalnie 14-stu) otrzymasz wiadomość e-mail z informacją czy jesteś na liście uczestników, czy na liście rezerwowej.

Uczestnicy otrzymają dodatkowy e-mail ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi opłaty rejestracyjnej i metody płatności.

Będziesz mieć 7 dni na dokonanie płatności, po tym czasie Twoje zgłoszenie zostanie przeniesione na listę rezerwową.

Uwaga! Tylko potwierdzone przez organizatorów płatności dają Ci gwarancję udziału w maratonie. Po otrzymaniu płatności otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem pomyślnego zakończenia procesu rejestracji.

Wszystkie dodatkowe koszty związane z przelewem bankowym ponosi uczestnik, np. prowizje, koszty przewalutowania, i inne. W przypadku otrzymania niższej kwoty, niż wymienionej w formularzu rejestracyjnym, organizatorzy zwrócą się o dopłatę brakującej kwoty.

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

Prawo do udziału w maratonie nie może zostać przeniesione na inną osobę. W nagłych przypadkach uczestnik może poprosić organizatora o zgodę na przeniesienie swojej przepustki na innego uczestnika. Jeśli na liście oczekujących nie ma uczestnika, który mógłby kupić przepustkę na maraton, organizator może zaproponować znalezienie nowego uczestnika o tym samym poziomie tańca i płci, aby dokonać zamiany. Zamiana jest możliwa tylko za zgodą organizatora.

Osoba na liście rezerwowej nie jest uczestnikiem wydarzenia do momentu otrzymania e-maila od organizatorów z potwierdzeniem udziału w Tango Maratonie De Oro w Krakowie. W przeciwnym razie nie może wziąć udziału w wydarzeniu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia osób spoza listy uczestników przy wejściu na wydarzenie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania okazania dowodu osobistego uczestnika, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, aby potwierdzić rejestrację udziału w wydarzeniu.

Jeżeli przed wydarzeniem istnieje prawdopodobieństwo, że podczas imprezy wystąpi zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników (epidemia, choroba, klęska żywiołowa itp.), Organizator zastrzega sobie prawo do odroczenia lub odwołania maratonu. W przypadku przełożenia wydarzenia maraton pass uczestnika zostaje przesunięta na nowy termin. W przypadku odwołania imprezy organizator zwraca koszt maraton pass uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zwrot jakichkolwiek środków związanych z podróżą na wydarzenie (bilety, zakwaterowanie itp.).

Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia temperatury uczestników przed wejściem i podczas maratonu.
Uczestnikowi można odmówić udziału w maratonie, jeżeli:
1) uczestnik ma wysoką temperaturę (przekracza 37,5 stopni Celsjusza);
2) występują oczywiste objawy choroby, takie jak suchy kaszel lub gorączka;
3) istnieją inne objawy choroby COVID-19, wymienione na oficjalnej stronie Światowej Organizacji Zdrowia
W powyższych przypadkach koszt maratonowego passu nie podlega zwrotowi.

Organizator ma prawo przerwać maraton w przypadku pojawienia się informacji, że jeden z uczestników jest chory na koronawirusa (lub inną niebezpieczną chorobę, która zagraża zdrowiu i życiu innych uczestników). Ponieważ w tym przypadku celem przedwczesnego zakończenia maratonu jest zdrowie i życie uczestników, a nie dzieje się to z winy organizatora, passy maratonowe nie podlegają zwrotowi.

Lista uczestników zostanie zamknięta 5 listopada 2020 r. (7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia). Po tej dacie nie będzie możliwości przeniesienia swojego udziału na inną osobę z listy rezerwowej.

RODO

W świetle art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) ustalone zostały następujące elementy:

  • Wszelkie przekazane dobrowolnie przez Ciebie poprzez stronę http://maratondeoro.pl/ lub mailowo na adres maratondeoro@gmail.com dane (imię, nazwisko, email, link FB) administrowane są przez “SmArt Agency Nazarii Mikhalyk” z siedzibą w Warszawie (00-373) przy ul. Nowy Swiat 22/4, NIP 5252714345,, (dalej: “Firma”).
  • Twoje dane służą nam do celów związanych z organizacją wydarzeń (rezerwacja, informacje organizacyjne, analiza danych, marketing bezpośredni produktów i usług własnych), organizowanych przez Firmę.
  • Dane przekazane Firmie mogą być przekazywane stronom trzecim na terenie Unii Europejskiej oraz poza tym obszarem jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub  realizacji obowiązków ciążących na Administratorze: (firmy księgowe, linie lotnicze, hotele, organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy prawa).
  • Twoje dane będą przetwarzane w czasie realizacji wydarzenia, w związku z którym zostały przekazane, a następnie przez okres 24 miesięcy od zakończenia wydarzenia.
  • W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do danych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zgody na ich przetwarzanie oraz żądanie ich przeniesienia do innych podmiotów.
  • Przekazywane przez Ciebie dane nie są i nie będą wykorzystywane do profilowania.